2010 Girls Varsity vs Regis 04/17/10 - daviddehlinphotography