2017 Glenn Dehlin 90th Birthday Celebration 03/25/17 - daviddehlinphotography